De Maha Chohan, Hoofd van de Chohans

De Maha Chohan is het hoofd, of de hiërarch van de zeven Chohans van de Stralen.

Zijn naam betekent 'De Grote Heer' welke een functie is in de hiërarchie van de Grote Witte Broederschap. Hij belichaamt het Licht van de zeven Stralen en leert ons hoe deze stralen in balans te brengen en te integreren door middel van de Achtste Straal. Hij leert ook dat ware Liefde voortkomt uit alle andere deugden en elk ander onderdeel van goddelijk meesterschap.

De Maha Chohan is een afgezant van de Heilige Geest voor de aarde en haar evoluties.

Hij geeft inwijdingen aan zielen in hun 'geheime kamer van het hart-chakra' en helpt hen om alle negen gaven van de Heilige Geest te kunnen ontvangen:

Wijsheid, kennis, vertrouwen, genezing, wonderen, profetieën, het onderscheiden van diverse geesten, het spreken van talen en interpretatie van de talen.

Vanwege zijn belofte als 'toortshouder' voor de gehele mensheid totdat zij dit zelf kunnen, wordt hij soms genoemd 'De Hoeder van de Vlam'.

Het retraiteverblijf van de Maha Chohan bevindt zich boven Sri Lanka, voorheen Ceylon, een eiland in de Indische Oceaan ten zuiden van India.


Wat is de Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde persoon van de Drieëenheid; de Alomtegenwoordigheid van God, de tweeledige vurige Tongen die het evenwicht uitbeelden van de Vader-Moeder-God in de witte vuurkern van het Zijn, ook wel genoemd het Heilige Vuur, de levensenergieën die de Kosmos vervullen.

In de Hindoe-drieëenheid van Brahma, Vishnoe en Shiva, correspondeert de Heilige Geest met Shiva, ook wel bekend als de vernietiger/redder, want zijn alles verterende Liefde vernietigt de krachten van het kwade en transmuteert oorzaak en gevolg van de misbruikte energieën van de mens, als hij op aarde die Liefde aanroept. Aldus wordt hij bevrijd uit de gevangenis van zijn karma.

Voor de vroege christelijke denkers was de Heilige Geest de krachtschenkende Tegenwoordigheid van God. De Heilige Geest is een trooster en een inspiratiebron.

In de joodse traditie is de Heilige Geest een algemene term voor verlichting en inspiratie. Maimonides zegt dat een persoon die het verdiend heeft om de Heilige Geest te ontvangen, getransformeerd wordt en dingen en situaties kan gewaarworden die normaal voor mensen niet toegankelijk zijn.

De Kabalist Mozes Luzato beschrijft de Heilige Geest als een vorm van verlichting die boven menselijke rede en intellect uitstijgt. Hij noemt het 'geschonken verlichting'.

De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Trooster - door Jezus aan ons beloofd toen onze Heer deze aarde verliet - om ons te verlichten, te onderwijzen en alle dingen die Jezus ons geleerd heeft, in ons geheugen terug te brengen.

Iedere keer dat er een zoon of dochter van God opstijgt naar de Tegenwoordigheid van de 'IK BEN DIE IK BEN', daalt de Heilige Geest neer om de leegte op te vullen en om de Aanwezigheid van de Heer op aarde te versterken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest, wat door Jezus aan zijn discipelen werd beloofd en plaatsvond op Pinksteren.


De persoon van de Maha Chohany

Zijn incarnatie in het oude Griekenland als de dichter Homerus geeft ons enig inzicht in zijn 'menselijke' persoonlijkheid. In zijn werk de Odyssee, stapt Homerus in de rol van Odysseus, als hij het verhaal van drie personen vertelt, zijn eigen tweelingziel, de griekse godin Pallas Athene, een opgevaren vrouwelijke meester; zijn 'soulmate' Penelope, en zichzelf.

Er zijn nog enkele andere zaken in de persoonlijkheid van de Maha Chohan; hij is nobel, iemand met een groot hart, koninklijk, geduldig, een meester in het improviseren, grootmeester van uitvindingen, een tacticus, een slimme man.

Wij hebben nog meer informatie door zijn werken uit de 19e eeuw met de meesters M. en K.H., namelijk El Morya en Koothumi. Deze meesters waren onder andere de sponsors van de Theosofische Organisatie uit 1875. Tijdens die periode waren deze meesters grote adepten in incarnatie. De Maha Chohan was hun goeroe.

Madame Blavatsky zei dat de Maha Chohan 'zo ernstig en onbewogen was als de dood zelve'.

We zouden hieraan kunnen toevoegen dat de Maha Chohan niet wordt beïnvloed door enig menselijk bewustzijn. Hij is compromisloos.

Hij dwingt degenen die zijn discipelen zouden willen zijn, naar zijn niveau te stijgen in plaats van dat hij naar hun niveau zou afdalen.

Omdat hij zo veel liefde heeft, verwacht hij grote zelfdiscipline. Hij weet dat als hij die liefde geeft, het een groot geschenk is. Hij geeft die zeker niet aan degenen die het niet waard zijn of aan degenen die misbruik maken van zijn affectie.

© Copyright © 2017 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.
The Summit Lighthouse en Leringen van de Opgevaren Meesters zijn merknamen geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden.